Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức khảo sát các khu, điểm du lịch phục vụ khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 412

Thực hiện Kế hoạch số 2450/KH-SDL ngày 17/12/2021 của Sở Du lịch Khánh Hòa về việc tổ chức khảo sát các khu, điểm du lịch phục vụ khách du lịch, trong thời gian từ ngày 11/01/2022 đến ngày 14/01/2022, Sở Du lịch đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa, Hội Lữ hành tổ chức đoàn khảo sát các khu, điểm du lịch.


Đoàn đi khảo sát thực tế tại Nhà trưng bày Trầm Hương xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

Tham dự đoàn khảo sát do ông Phan Đình Phùng - Phó Giám đốc Sở Du lịch làm trưởng đoàn, trong thời gian trên đoàn đã khảo sát một số tuyến điểm du lịch, khu du lịch tại Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh và Khánh Sơn.

Với mục đích của chương trình khảo sát là xây dựng hình thành các sản phẩm du lịch, tour tuyến, điểm đến du lịch mới phục vụ khách du lịch đến tham quan các khu, điểm du lịch, mô hình du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử,… giúp du khách hiểu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa, tài nguyên du lịch tại Khánh Hòa. Hoạt động này giúp cơ quan chức năng, doanh nghiệp thu thập những thông tin, kết quả thực tế... nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đa dạng hóa các chương trình tham quan tại các địa phương phục vụ các tour tham quan cho khách du lịch đến Khánh Hòa.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa để tham mưu phát triển các điểm đến phục vụ khách du lịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đợt khảo sát đơn vị chủ trì và các cơ quan, địa phương có liên quan đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt và hiệu quả chương trình khảo sát, đảm bảo được mục tiêu theo Kế hoạch đã đề ra.

Luyện Mạnh Cường

Nguồn: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa