Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Cập nhật:
Lượt xem: 566

- Ngày 17/01/2022, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình làm việc, kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu, và đạt chất lượng, hiệu quả.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; thực hiện tốt công tác định hướng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2021, tổ chức tốt 05 hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương và Đảng ủy Khối; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gian và chất lượng. Tập trung chỉ đạo “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác xây dựng Đảng; công tác bổ sung, kiện toàn cấp ủy được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch. Trong đó tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành mục tiêu kép của toàn ngành trong bối cảnh mới.

Ngành du lịch chuyển trạng thái từ “không có COVID-19” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Tiếp tục triển khai xây dựng thể chế, chính sách phục hồi và phát triển du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số… Với những nỗ lực tái thiết, phục hồi ngành du lịch, Tổng cục Du lịch được tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 28 bình chọn là “Cơ quan quản lý hàng đầu châu Á năm 2021” và du lịch Việt Nam được vinh danh tại hơn 30 giải thưởng hàng đầu châu Á dành cho các điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, hàng không, vận tải, bến cảng… Nổi bật, Việt Nam dành các các giải thưởng: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á, Điểm đến Golf tốt nhất thế giới, Điểm đến du thuyền trên sông hàng đầu châu Á.

Đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCDL phát biểu tham luận

Phát biểu tham luận về “Các giải pháp thực hiện công tác tăng cường quản lý đảng viên tại Đảng bộ Tổng cục Du lịch”, đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Du lịch (TCDL) nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức, lãnh đạo cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó từng Đảng viên của Tổng cục Du lịch luôn mang theo một nhiệm vụ quan trọng, là lực lượng chủ chốt tham mưu, đề xuất, triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch và những chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch trên cả nước… Do vậy, Đảng ủy TCDL xác định công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Tạ Quang Đông cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 26/3/2021 của Đảng ủy Bộ VHTTDL về triển khai “Năm tăng cường quản lý đảng viên”, Đảng ủy TCDL đã triển khai đồng bộ các giải pháp cơ bản như: Tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Nâng cao đạo đức cách mạng, phẩm chất của cán bộ, đảng viên gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quản lý đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nghiêm túc, nêu gương trong tự nhận xét, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Phát huy đầy đủ vai trò dân chủ trong đảng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ, tổ chức đảng… qua đó, công tác quản lý đảng viên của Tổng cục Du lịch đã từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh bình thường mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đánh giá cao những kết quả của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được trong năm vừa qua. Trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng được thể hiện rất rõ nét trong các mặt công tác của đơn vị.

Lễ công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tổ chức, đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021

Bộ trưởng nhận định trong năm 2021, trên bình diện chung Bộ VHTTDL đã có nhiều đổi mới cố gắng và để lại những dấu ấn và những sự kiện tiêu biểu trên mọi lĩnh vực mà Bộ VHTTDL quản lý, khẳng định vị trí của ngành trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước khẳng định rõ hơn vị trí của văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng nhấn mạnh trong phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Bộ VHTTDL cần chú trọng tới giải pháp thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc xây dựng Đảng theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cụ thể là tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiếp pháp, pháp luật. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn nội dung, yêu cầu của các nguyên tắc xây dựng Đảng. Không những nắm vững các nguyên tắc mà còn phải vận dụng nghiên cứu nguyên tắc nào là cốt lõi, phù hợp với công tác xây dựng Đảng của ngành VHTTDL.

Bộ trưởng nhận định, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta tại các kỳ Đại hội Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những mục tiêu, biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này.

Lễ công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tổ chức, đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021

Theo Bộ trưởng, Đảng ủy Bộ VHTTDL phải chú ý tới giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu giữ vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi mọi hoạt động của con người đều bắt đầu từ nhận thức, trên cơ sở nhận thức, chỉ có nhận thức đúng mới có cơ sở cho hành động đúng. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho mọi tổ chức, mọi lực lượng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp trong bồi dưỡng, giáo dục, định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác này, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, cần có những biện pháp kịp thời khắc phục triệt để những tư tưởng, nhận thức và hành động chưa đúng, chưa đầy đủ, trách nhiệm chưa cao trong công tác này.

Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng vững mạnh phải bắt nguồn ngay từ mỗi đảng viên, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cần phát huy, nêu gương những đảng viên tốt là những hạt nhân nòng cốt, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong chi bộ. Ngay từ cấp ủy của từng Chi bộ phải chủ động và có giải pháp giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Bộ cần phải chú trọng tới tính khoa học và thực tiễn trong các phiên họp cũng như các chuyên đề sinh hoạt.

Toàn cảnh hội nghị

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phương hướng hoạt động của Đảng ủy Bộ năm 2022 là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL. Công tác kiểm tra, giám sát rất quan trọng góp phần phát hiện, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ngay từ lúc manh nha. Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các hoạt động công tác xây dựng đảng và quyết liệt với các nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ VHTTDL năm 2022 sẽ tạo sự chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tổ chức, đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Trung tâm Thông tin du lịch