Lào Cai: Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch Bát Xát giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 475

Chiều ngày 21/01, UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Viện Du lịch bền vững Việt Nam, với sự tài trợ, hỗ trợ của Dự án Great tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch huyện Bát Xát giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Với tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, Bát Xát đang đặt mục tiêu phát triển kinh tế du lịch là khâu đột phá, xây dựng Y Tý trở thành trung tâm du lịch mới của tỉnh Lào Cai; tập trung phát triển dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Do đó, việc định hướng phát triển du lịch huyện Bát Xát giai đoạn từ nay đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng, góp phần định hình các mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030 phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như xu hướng mới trong du lịch.


Đại biểu chia tổ thảo luận

Tại hội thảo, các đại biểu được các chuyên gia của Dự án Great chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về kế hoạch phát triển du lịch địa phương; trình bày những nội dung chính của đề cương nhiệm vụ kế hoạch phát triển du lịch huyện Bát Xát giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; xác định mục tiêu, những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển du lịch huyện Bát Xát đến năm 2025; những định hướng và giải pháp chủ yếu trong công tác tổ chức thực hiện; sự cần thiết và một số gợi ý về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong kế hoạch phát triển du lịch huyện Bát Xát như: Sự tham gia, đóng góp của phụ nữ, người dân tộc thiểu số trong ngành du lịch. Cơ hội, tiềm năng và các chính sách để thu hút sự tham gia của phụ nữ, người dân tộc thiểu số vào phát triển du lịch bền vững. Những khó khăn, rào cản đang gặp phải.....


Đại diện Dự án Great phát biểu ý kiến

Hội thảo đã chia tổ thảo luận nhằm đưa ra những ý kiến đóng góp vào kế hoạch phát triển du lịch huyện Bát Xát giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Làm thế nào để nâng cao quản lý Nhà nước về du lịch; phát triển du lịch đi vào thực chất; các sản phẩm đặc thù, sản phẩm mới cần tập trung phát triển giai đoạn 2021 - 2025; phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch...

Thông qua hội thảo tham vấn góp phần xây dựng kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của huyện Bát Xát về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo đà để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Bát Xát trong thời gian tới. Đồng thời, đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch Lào Cai. Các ý kiến tham vấn tại hội thảo sẽ được tổng hợp để tham mưu, đề xuất những nhóm giải pháp phù hợp thúc đẩy du lịch Bát Xát ngày càng phát triển.

Quang Phấn

Nguồn: Báo Lào Cai điện tử