[Infographic] Hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 đến 14/3/2022

Cập nhật:
Lượt xem: 658

- Dưới đây là Infographic mô tả Hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022 theo văn bản số 465/BVHTTDL-TCDL ngày 17/2/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch