Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Đồng Tháp và An Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 338

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và giá trị tài nguyên du lịch để tạo ra những sản phẩm mới, hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Đồng Tháp - An Giang. Ngày 22/02/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang để trao đổi các nội dung liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (Ảnh: Từ cuộc thi sáng tác ảnh du lịch Tỉnh)

Theo đó, hai Sở đã trao đổi thống nhất 07 nội dung liên kết giai đoạn 2022-2025 gồm: (1) Liên kết xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mới, kết nối tour, tuyến du lịch tiêu biểu, đặc trưng của hai địa phương, (2) Liên kết xây dựng, khai thác các sản phẩm du lịch có tính tương đồng để tạo sự hấp dẫn; phong phú sản phẩm, gia tăng giá trị của nhau; tránh trùng lắp gây nhàm chán, (3) Liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch, (4) Liên kết kêu gọi đầu tư, (5) Trao đổi, chia sẽ thông tin về tình hình phát triển du lịch của hai địa phương, (6) Liên kết, trao đổi chuyên môn trên lĩnh vực qui hoạch, phát huy giá trị và lập hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hoá thế giới Di sản văn hoá Óc Eo, (7) Liên kết, trao đổi chuyên môn lĩnh vực quản lý, phát huy giá trị các lễ hội văn hoá dân gian.

Trước đó vào ngày 23/01, UBND tỉnh An Giang cùng UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần NovaGroup về dự án phát triển Thành phố thông minh Mekong (Mekong Smart City). Dự án này được kỳ vọng trở thành điểm thu hút khách du lịch ở tiểu vùng sông Mê Kong và là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của 2 địa tỉnh.

Khánh Vân

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp