An Giang hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng trực tuyến trên sàn giao dịch du lịch điện tử Shopee

Cập nhật:
Lượt xem: 381

Nhằm thúc đẩy phục hồi ngành du lịch cũng như giúp du khách dễ dàng hơn nữa trong việc tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ du lịch An Giang. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang hợp tác với Công ty TNHH Shopee hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khu điểm du lịch An Giang xây dựng gian hàng trực tuyến trên sàn giao dịch du lịch điện tử Shopee.

Cụ thể, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch An Giang xây dựng gian hàng du lịch trực tuyến trên sàn giao dịch du lịch điện tử Shopee; hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thiết kế gian hàng, xây dựng nội dung, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ trên gian hàng; phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông cho chương trình hợp tác giữa An Giang và Shopee.

Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch, khu điểm du lịch An Giang phục hồi hoạt động kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số để thích nghi với tình hình mới. Với lượng khách hàng đa dạng, rộng lớn kèm các hỗ trợ hữu ích từ sàn thương mại điện tử hứa hẹn cho doanh nghiệp nói riêng và ngành du lịch nói chung nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động./.

Duy Phan - Nguyễn Hảo

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang