Yên Dũng (Bắc Giang): Hơn 34,3 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo 10 di tích

Cập nhật:
Lượt xem: 698

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tập trung các nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp hệ thống di tích đã xếp hạng.


Đình Ba Tổng (thị trấn Nham Biền) vừa được tu bổ, tôn tạo

Theo đó, 1 năm qua đã có 10 di tích được trùng tu với tổng kinh phí hơn 34,3 tỷ đồng, trong đó có khoảng 3,4 tỷ đồng ngân sách tỉnh hỗ trợ, 750 triệu đồng từ ngân sách huyện, còn lại là xã hội hóa.

Các di tích được tôn tạo gồm: Chùa Kem, đền Thanh Nhàn, đình Ba Tổng (thị trấn Nham Biền); đền Đà Hy (xã Lãng Sơn); chùa Cảnh Mỹ (xã Cảnh Thụy); đình Âm Dương (thị trấn Tân An); chùa Bình Lương (xã Đồng Việt); chùa Yên Tập Cao (xã Yên Lư); đình Xuân Đám (xã Xuân Phú); chùa Ngọc Long (xã Quỳnh Sơn). Trong số này, đền Thanh Nhàn được tu bổ với kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, huyện còn đầu tư 1,5 tỷ đồng từ ngân sách để hoàn thành Đề án trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên), bao gồm cải tạo nhà, thiết kế lại hệ thống tủ trưng bày, lắp đặt sa bàn, pa nô…


Nhà trưng bày mộc bản của chùa Vĩnh Nghiêm được cải tạo, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách

Cùng đó, huyện quan tâm phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, thẩm định, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng với các di tích có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn.

Thời gian qua, huyện có thêm chùa Nội (xã Đức Giang) được xếp hạng cấp tỉnh, đang hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đối với Địa điểm địa đạo làng chiến đấu Long Trì (thị trấn Tân An). 

Như vậy, đến nay toàn huyện có 83 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, còn lại là cấp tỉnh. Việc tu bổ, tôn tạo đã góp phần khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp; nâng cao tính bền vững, giá trị nguyên gốc mà vẫn bảo đảm sự tồn tại lâu dài của di tích. Qua đó thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Nguồn: Báo Bắc Giang