Cao Bằng: 2 tháng đầu năm, tổng thu từ du lịch tăng 111,2% so với cùng kỳ

Cập nhật:
Lượt xem: 218

2 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến với Cao Bằng ước đạt 86.691 lượt, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 24,4 tỷ đồng, tăng 111,2% so với cùng kỳ


Du khách tham quan tại thác Bản Giốc (Ảnh tư liệu)

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, khách du lịch quốc tế đến Cao Bằng trong 2 tháng đầu năm ước đạt 150 lượt, giảm 48,6% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt 86.541 lượt khách, giảm 6% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 27,4%.

Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý và xúc tiến quảng bá du lịch. Tập trung tham mưu thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ đa chức năng tại 03 di tích quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Tham mưu xây dựng các chương trình du lịch mạo hiểm; phát triển các loại hình du lịch bền vững như du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp; khuyến khích sản xuất các sản phẩm lưu niệm, sản vật địa phương. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất; phối hợp triển khai thực hiện tái thẩm định Công viên địa chất; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và giáo dục về Công viên địa chất toàn cầu trong cộng đồng, địa phương, các trường học. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và môi trường; hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm di sản thuộc các tuyến du lịch. Phối hợp triển khai tuyến du lịch kết nối giữa Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang và Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng. Tổ chức các lớp tập huấn tiếng Anh cơ bản trong phát triển du lịch cộng đồng, lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng cho dân cư sinh sống tại các điểm có tiềm năng du lịch. Phấn đấu mục tiêu trong năm 2022, lượt khách du lịch đạt 1.000.000 lượt, doanh thu từ du lịch đạt 400 tỷ đồng./.

 Thúy Hằng - Đàm Kiều

Nguồn: caobangtv.vn