[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022 (đã cập nhật theo các văn bản mới)

Cập nhật:
Lượt xem: 2.110

- Dưới đây là Infographic mô tả phương án 829/PA-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022 và đã được cập nhật theo Công văn 2118/BYT-DP và Công điện 416/CP-TTg.

Trung tâm Thông tin du lịch