Phú Yên: Điều tra, đánh giá lại nguồn nhân lực du lịch của tỉnh

Cập nhật:
Lượt xem: 327

Sáng 24/3, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2022-2025 của tỉnh.


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quỳnh Mai

Thời gian qua, nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thiếu và yếu, nhất là kỹ năng nghề, giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, tác phong làm việc của đội ngũ nhân viên du lịch chưa chuyên nghiệp… Tính đến cuối năm 2021, tổng số lao động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh hơn 5.500 người, trong đó trình độ trên đại học chiếm 0,38%, đại học, cao đẳng chiếm 30,2%, trung cấp chuyên nghiệp chiếm 22,5%, sơ cấp chiếm 17,52%, số lao động được đào tạo tại chỗ và học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn chiếm 29,4%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đáp ứng nhu cầu lao động cho các dự án du lịch đang triển khai trong giai đoạn 2022-2025. Với mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch khoảng 8.100 người, trong đó có trên 80% lao động được bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ giao Sở VHTTDL điều tra, đánh giá lại thực trạng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh, trong đó cần xác định đối tượng, số lượng lao động ở các ngành, lĩnh vực cần đào tạo, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh trong những năm tới. Một trong những mục tiêu Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2025 có 80-90% lao động trong lĩnh vực du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và phấn đấu đến năm 2030 từ 90% lao động trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành.

Quỳnh Mai

Nguồn: Báo Phú Yên online