Kiên Giang: Cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm phát triển bền vững

Cập nhật:
Lượt xem: 233

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Các đồng chí: Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của ngành du lịch được quan tâm đầu tư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch được chú trọng, tính chuyên nghiệp từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử được quan tâm đầu tư, góp phần phục vụ công tác phát triển kinh tế du lịch...

Giai đoạn 2018-2020, tỉnh thu hút 53 dự án đầu tư du lịch với tổng diện tích 1.114ha, tổng vốn đầu tư 48.220 tỷ đồng. Công tác thu hút khách du lịch, giải quyết việc làm cho người lao động được thực hiện khá tốt. Trong 3 năm, tỉnh đón khoảng 21,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,48 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu 42.670 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân về khách du lịch hàng năm đạt 13,4% đối với khách nội địa (đạt trên 111% chỉ tiêu nghị quyết), đạt 19,5% đối với khách quốc tế. Giai đoạn 2018-2020, giải quyết việc làm cho 15.575 lao động (đạt trên 111% chỉ tiêu nghị quyết). Những năm qua, tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh đến với du khách thông qua các phương tiện truyền thông và lồng ghép giới thiệu trong các sự kiện quan trọng; tổ chức liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các vùng du lịch trọng điểm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh nhận định năm 2020 và 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch tỉnh, làm sụt giảm mạnh về lượng khách và doanh thu. Du lịch tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, sự phát triển các vùng du lịch không đồng đều; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch chưa đáp ứng nhu cầu. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn yếu, thiếu tính chuyên nghiệp; nguồn nhân lực còn thiếu.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, đồng chí Mai Văn Huỳnh đề nghị thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng lên nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch, thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành du lịch sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, mô hình trong phát triển du lịch của tỉnh, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo sát tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục nghiên cứu triển khai đề án cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững, theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; trong đó, cần tính đến các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu và các biến động khác khác như dịch COVID-19, ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh yêu cầu ngành du lịch, ngành nông nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để đưa sản phẩm OCOP là sản phẩm du lịch đặc sắc. Tỉnh tổ chức lại công tác xúc tiến du lịch, tăng cường hoạt động truyền thông cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để không phụ thuộc một vài thị trường khách du lịch chủ yếu. Tăng cường công tác phân cấp quản lý nhà nước về du lịch; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững; tiếp tục đề xuất đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, đa dạng hình thức thị thực như thị thực điện tử, thị thực tại cửa khẩu.../.

Thủy Tiên

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Kiên Giang - kiengiang.gov.vn - Đăng ngày 20/04/2022