Quảng bá, xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025

Cập nhật:
Lượt xem: 217

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch của tỉnh Ninh Bình đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước; thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; đến năm 2023, hoạt động du lịch cơ bản phục hồi và phát triển trở lại khi dịch Covid-19 được kiểm soát, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND quảng bá, xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.

Tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu hút 8,0 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,0 triệu khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt trên 8.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 6,5% GRDP; tạo việc làm cho 23.000 lao động trở lên, trong đó có trên 9.200 lao động trực tiếp; mỗi năm tổ chức hoặc tham gia ít nhất từ 03 đến 05 sự kiện du lịch Quốc tế được tổ chức ở trong nước, 01 đến 02 sự kiện du lịch ở nước ngoài, đón từ 05 đến 10 đoàn famtrip, presstrip, vlogger, blogger... trong và ngoài nước đến khảo sát du lịch Ninh Bình. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động marketing du lịch để đẩy mạnh truyền thông xây dựng thương hiệu và quảng bá, thu hút khách; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động quảng bá, xúc tiến, xúc tiến du lịch trong thời gian tới gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian qua. Phát triển Hệ sinh thái du lịch thông minh và triển khai toàn diện công tác quảng bá, xúc tiến số trên Hệ thống thông tin số du lịch của tỉnh và trên các nền tảng số, các mạng xã hội lớn.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Ưu tiên đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh bằng chính chất lượng sản phẩm dịch vụ, môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hiếu khách; triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tiết kiệm nguồn lực và ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Ninh Bình. Đồng thời, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút khách du lịch, thúc đẩy các ngành lĩnh vực phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình đặt ra những nhiệm vụ cụ thể như hoạt động nghiên cứu thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Ninh Bình; hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng hình ảnh thương hiệu điểm đến du lịch; xây dựng ấn phẩm truyền thông, sản phẩm quà tặng cho khách du lịch, hệ thống các biển quảng bá trực quan; tổ chức, tham gia các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; tăng cường liên kết, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam để tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế đạt hiệu quả cao; lồng ghép tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh; chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc ngành quản lý thực hiện tốt công tác xúc tiến du lịch; chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh du lịch phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch của tỉnh, xây dựng môi trường du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch của tỉnh.

Kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.

An Na

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình - ninhbinh.gov.vn - Đăng ngày 04/5/2022