Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022

Cập nhật:
Lượt xem: 270

- Sáng 10/5, tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022.

Hội nghị gồm ba chuyên đề: Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động công đoàn; Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Phổ biến Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Triển khai Chủ đề năm 2022 của Bộ VHTTDL và phổ biến một số văn bản pháp luật mới liên quan đến ngành VHTTDL.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản nhấn mạnh, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Công đoàn Bộ VHTTDL và chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, đây là đợt Tập huấn với những nội dung rất quan trọng trong hoạt động công đoàn, với mục đích nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp và cách làm hay, những kỹ năng và giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn tại các đơn vị. Ông Trần Huy Toản cũng bày tỏ mong muốn, sau Hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ áp dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào thực tiễn hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.

Từ đó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền. Tích cực nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng, tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội, cũng như thu hút và gắn kết mọi tầng lớp nhân dân hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL)

Đồng chí Lê Thanh Liêm cũng đã kêu gọi sự vào cuộc của toàn ngành trong việc xây dựng môi trường văn hóa cơ sở thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chỉ ra các phương pháp hoạt động công đoàn, làm rõ một số vấn đề cần cải thiện, nêu các nhiệm vụ trọng tâm cần chú ý như lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động; tuyên truyền chính sách pháp luật cho người lao động bám sát nhiệm vụ chính trị; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của người lao động…

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp các thông tin hữu ích, được truyền đạt kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, đồng thời được quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp của Công đoàn Viên chức Việt Nam, hướng dẫn triển khai chủ đề năm 2022 của Bộ VHTTDL và phổ biến một số văn bản pháp luật mới liên quan đến ngành VHTTDL…

Trung tâm Thông tin du lịch