Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý các bãi tắm trên địa bàn tỉnh

Cập nhật:
Lượt xem: 182

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo rà soát, thống kê và yêu cầu tăng cường quản lý các bãi tắm trên toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thành phố quản lý các bãi tắm công cộng, đảm bảo việc sử dụng quỹ đất theo quy định của pháp luật. Đối với những bãi tắm các tổ chức, cá nhân kinh doanh được nhà nước giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 Luật Đất đai. Đối với những bãi tắm đang kinh doanh dịch vụ nhưng chưa được giao đất, thuê đất, UBND huyện, thành phố cần rà soát pháp lý khu đất, đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp, đảm bảo việc sử dụng đất theo quy định, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế rà soát phần thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Cũng tại nội dung văn bản, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Du lịch xây dựng quy chế quản lý bãi tắm theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử - baobariavungtau.com.vn - Đăng ngày 06/5/2022