Đắk Lắk: Triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật:
Lượt xem: 198

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.


Du khách tìm hiểu về cây ca cao tại Công ty TNHH Ca cao Nam Trường sơn (thôn Tân Tiến, xã Ea Na, huyện Krông Ana)

Mục tiêu của đề án là khai thác, phát triển các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp (STNN) đặc trưng, phục vụ du lịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch; phát triển du lịch nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới…

Theo đề án, trong giai đoạn 2022 - 2025 là lựa chọn hỗ trợ 15 cơ sở hiện có, đang hoạt động trong loại hình du lịch STNN trên địa bàn tỉnh để các cơ sở duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả thu hút khách; phát triển thêm mới 30 - 35 cơ sở tham gia vào du lịch STNN, 52 mô hình du lịch STNN gắn kết với các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, vườn mẫu nông thôn mới và khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025, khách du lịch STNN dự kiến đạt 404.000 lượt, doanh thu đạt 412 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.200 lao động.


Du khách trải nghiệm hái cà phê tại TP. Buôn Ma Thuột

Giai đoạn 2026 - 2035, tỉnh hình thành 30 mô hình vườn mẫu nông thôn mới, xây dựng 20 mô hình du lịch STNN. Đến năm 2030, tổng khách du lịch STNN dự kiến đạt 698.000 lượt, doanh thu 750 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.560 lao động.

Theo đó, các sở, ban, ngành chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động trong đề án đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; định kỳ ngày 15 tháng 5 và ngày 15 tháng 11 hàng năm, tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để có chỉ đạo xử lý kịp thời.

Mai Sao

Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử - baodaklak.vn - Đăng ngày 17/5/2022