Thị xã Hoà Thành (Tây Ninh): Cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch - thương mại - dịch vụ

Cập nhật:
Lượt xem: 188

Hiện nay, thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng thương mại - dịch vụ công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp. Hướng phát triển của thị xã Hoà Thành là cơ cấu lại nên kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung xây dựng hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trong đó tập trung mạnh mẽ cho phát triển du lịch, dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Sản xuất kẹo đậu phộng tại Công ty TNHH MTV thương mại - sản xuất Lê Trang Phát

Với mục tiêu hướng đến đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Hoà Thành đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng đô thị ngày một hoàn thiện hơn về chất lượng sống và cảnh quan đô thị. Đây cũng là định hướng chiến lược được thể hiện trong quy hoạch và kế hoạch phát triển của địa phương sau khi có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt năm 2018. Thị xã Hoà Thành đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng theo các tiêu chí của đô thị loại III, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống đô thị của tỉnh, đủ điều kiện để thành lập thành phố thuộc tỉnh.

Thị xã Hoà Thành là đơn vị hành chính cấp huyện có mật độ dân số đông, kết nối với thành phố Tây Ninh thành hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, thị xã Hoà Thành có 9/11 chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, còn 2/11 chỉ tiêu chưa đạt; đang tập trung xây dựng từ 2 đến 4 xã lên phường để đạt từ 65% số phường trở lên trên tổng số đơn vị hành chính, hoàn thành các chỉ tiêu được công nhận đô thị loại III.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, trong đó Thị xã tập trung chụyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm cây trồng truyền thống có hiệu quả thấp sang trồng rau màu, cây ăn trái kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Thị xã sẽ rà soát, sắp xếp, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, xây dựng mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao để chuyển giao cho người dân. Hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị, kêu gọi đầu tư lập các quy hoạch chi tiết để tạo điều kiện và cơ sở pháp lý trong đầu tư; kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị bảo đảm tính đồng bộ, bền vững và hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.

Để đạt được kế hoạch để ra, Hoà Thành tiếp tục xây dựng kế hoạch, danh mục, chiến lược kêu gọi đầu tư nhằm phát huy tối da nguồn lực, nguồn vốn đầu tư trong xã hội; ưu tiên phát triển các khu đô thị mới, các nhóm công trình, lĩnh vực phát triển dịch vụ - du lịch, giáo dục chất lượng cao. Tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông, đặc biệt là kết nối với giao thông đô thị; song song với việc hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

Tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện văn minh đô thị, nông thôn. Lựa chọn để quy hoạch xây dựng phát triển các khu đô thị văn minh, các tuyến đường kiểu mẫu về nếp sống, cảnh quan, môi trường bảo đảm mục tiêu xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Đặc biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ công ích cho đời sống của nhân dân như: cấp điện, nước sạch, thu gom và xử lý rác thải, vận tải, học hành, khám chữa bệnh...

Qua đánh giá tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, thị xã Hoà Thành có tiềm năng về phát triển du lịch, thực tế hiện nay, nhưng mức độ thu hút du khách còn hạn chế do công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch còn chậm.

Trong thời gian tới, thị xã Hoà Thành ưu tiên phát triển du lịch, các sản phấm phục vụ du lịch như hệ thống các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải trí, nghỉ dưỡng, chợ đêm, hàng lưu niệm...; phát triển các mô hình văn hoá du lịch tâm linh, sinh thái, truyền thống với những nét riêng.

Xây dựng đề án có tính đột phá cho phát triển du lịch của Thị xã, trong dó có sự phối hợp, nghiên cứu kết nối chuỗi sản phẩm du lịch trong và ngoài nước. Chú trọng công tác quảng bá, truyền thông về du lịch qua nhiều phương tiện. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển, phát huy những sản phẩm du lịch có thế mạnh của địa phương, dần hình thành “thương hiệu” du lịch độc đáo riêng như: ẩm thực chay, lịch sử tâm linh, nghệ thuật dân gian, hàng lưu niệm mây tre đan, đồ gia dụng...

Nhận định được quá trình phát triển đô thị sẽ diễn ra một số tác động tiêu cực, thị xã Hoà Thành luôn quan tâm và tập trung công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trật tự đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện chỉnh trang đô thị; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về công tác quản lý, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thị xã.

Nhi Trần

Nguồn: Báo Tây Ninh Online - baotayninh.vn - Đăng ngày 23/5/2022