Nghệ An: Di tích quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong được công nhận là Điểm du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 116

Ngày 20/5, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch đối với Di tích quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Hưng Nguyên có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Điểm du lịch Di tích quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong. Trong đó, tập trung bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Đồng thời ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác Điểm du lịch Di tích quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch. Khắc phục các tồn tại theo Biên bản thẩm định ngày 12/5/2022 và duy trì những tiêu chí đã được thẩm định theo quy định tại Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Hưng Nguyên thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với Điểm du lịch quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên triển khai thực hiện công tác quản lý Điểm du lịch trên theo quy định hiện hành.

PT (Tổng hợp)

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An - nghean.gov.vn - Đăng ngày 23/5/2022