Huyện Điện Biên cần có cơ chế phù hợp, kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 191

Ngày 25/5, Tổ công tác số 1 (HĐND tỉnh Điện Biên), do đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Những năm qua, huyện Điện Biên đã và đang từng bước khẳng định được tiềm năng và sức hút mạnh mẽ cho công tác phát triển du lịch gắn với các loại hình du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, đặc biệt là du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng. Công tác bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa, phục dựng các Lễ hội dân gian các dân tộc đạt nhiều kết quả tích cực. Việc phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển dịch vụ du lịch được quan tâm...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, hạn chế, như: Đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của văn hóa - du lịch tại địa phương. Nguồn kinh phí cấp cho các chương trình, đề án còn thấp, chưa đáp ứng được nhiệm vụ đề ra. Công tác khoanh vùng, cắm mốc và trùng tu di tích lịch sử chưa được thực hiện triệt để, một số hộ dân còn vi phạm về đất đai liên quan đến di tích…

Thành viên đoàn giám sát đề nghị huyện Điện Biên làm rõ thêm một số nội dung về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý nguồn thu từ các điểm di tích; hỗ trợ các bản văn hóa phát triển du lịch cộng đồng... Bên cạnh đó, các thành viên đoàn giám sát còn quan tâm tới quá trình thực hiện Đề án tuyên truyền phát triển du lịch trên địa bàn huyện Điện Biên, vấn đề về đảm bảo an ninh du lịch; huy động nguồn lực xã hội cho xúc tiến đầu tư du lịch; công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại động Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khái quát một số những điểm mạnh, chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong phát triển du lịch của huyện Điện Biên. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Điện Biên cần tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất với tỉnh bổ sung quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tế. Huyện cần có cơ chế phù hợp, kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển du lịch hiệu quả. Đồng thời, tập trung bảo tồn và phát triển văn hoá gắn với phát triển du lịch, đặc biệt quan tâm đến phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương; khuyến khích việc tuyên truyền về du lịch; quan tâm đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao về du lịch; tiếp thu, thay đổi để phù hợp nhu cầu du lịch trong tình hình mới.

Trước đó, đoàn giám sát HĐND tỉnh Điện Biên tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Điện Biên, gồm: Động Pa Thơm, xã Pa Thơm và Suối khoáng nóng Uva, xã Noong Luống.

Tin, ảnh: An Chi

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ online - baodienbienphu.com.vn - Đăng ngày 25/5/2022