Điện Biên: Các đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 202

Ngày 27/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Điện Biên làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau 6 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoạt động du lịch đã có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và nhân dân có chuyển biến tích cực; không gian phát triển du lịch được mở rộng; một số sản phẩm du lịch mới đã được đưa vào khai thác, thu hút khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm; công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả hơn. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt gần 3 triệu lượt, tăng 52% so với giai đoạn 2011 - 2015, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 437.800 lượt, tăng 28% so với giai đoạn 2011 - 2015; tốc độ tăng trưởng trung bình 12%/năm; tổng doanh thu từ du lịch đạt 4.768 tỷ đồng, tăng 133% so với giai đoạn 2011 - 2015; góp phần giải quyết việc làm cho 14.000 lao động, trong đó có 6.000 lao động trực tiếp. Số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 2,5 ngày (giai đoạn 2011 - 2015 đạt 2,2 ngày).

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ thêm một số nội dung, như: Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh hoạt động như thế nào; kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 31 của ngành, kết quả đó so sánh với các giai đoạn trước; việc triển khai đề án xây dựng các điểm dừng chân, các nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với tiềm năng du lịch; xây dựng các bản văn hóa du lịch… Đồng thời, các thành viên đoàn giám sát quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch; tuyên truyền xúc tiến quảng bá du lịch; việc hội nhập và hợp tác phát triển du lịch trong thời gian qua…

Trên cơ sở báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên đoàn giám sát tìm hiểu thêm việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch riêng của tỉnh để tham mưu ban hành; đánh giá sâu thêm về hiệu quả các dự án đầu tư phát triển du lịch trong thời gian qua và giai đoạn hiện nay; các giải pháp trong thời gian tới, những kiến nghị, đề xuất với tỉnh về lĩnh vực ngành phụ trách…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển toàn diện, tạo đột phá đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa phục vụ du lịch. Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 2 sở ngành sẽ là cơ quan chủ công tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 03, bởi vậy cần chủ động, nghiên cứu kỹ các nội dung của Nghị quyết, từ đó đề ra những giải pháp tích cực, góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Tin, ảnh: An Chi

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ Online - dienbienphu.com.vn - Đăng ngày 27/5/2022