Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hai Thông tư về du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.920

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành hai Thông tư về du lịch. Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

Bạn đọc có thể tham khảo toàn văn hai Thông tư tại đây:

 

Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL

Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

 

Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL