Phú Yên: Đa dạng hóa phương thức xúc tiến đầu tư vào du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.608

Hạ tầng du lịch ở Phú Yên còn hạn chế nên chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn để khai thác tiềm năng tương xứng. Do đó, các phương thức thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch cần được đa dạng hóa.

Chưa thu hút nhiều nhà đầu tư lớn

Môi trường du lịch ở Phú Yên ngày càng có sự thay đổi theo hướng tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch vẫn còn một số vướng mắc về đất đai, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thị trường nhỏ hẹp… Tiềm năng du lịch là một trong những thế mạnh nổi trội của tỉnh Phú Yên song thời gian qua vẫn chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn có đủ kinh nghiệm, nguồn lực để xây dựng các khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, việc xây dựng sản phẩm du lịch, khai thác các điểm du lịch còn manh mún, đơn lẻ, chưa có chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên lợi thế của mình. Hoạt động xúc tiến đầu tư từng bước được chuyên nghiệp hóa, đội hình lực lượng xúc tiến có bước trưởng thành nhưng chưa đồng bộ, mức độ chuyên nghiệp còn chưa cao. Các hội ngành nghề, hội doanh nghiệp chưa thực sự giữ vai trò chủ động và phối hợp. Các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch tập trung chủ yếu ở khu vực vùng biển, ven biển trong khi khu vực miền núi hầu như chưa có dự án đầu tư du lịch nào có quy mô lớn, có tính hấp dẫn cao, do đó chưa khai thác được tiềm năng du lịch của Phú Yên.

Đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch

Thời gian tới, Phú Yên nên đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các dự án lớn phát triển những khu du lịch cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng cung ứng nhiều dịch vụ du lịch cùng lúc. Tỉnh cũng nên thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, đặc biệt là các điểm, khu du lịch trọng điểm, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách du lịch. Tập trung phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, công trình dịch vụ du lịch một cách đồng bộ, đa dạng các loại hình dịch vụ trong một số cơ sở lưu trú. Nên ưu tiên hướng các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú vào những khu vực phát triển đô thị hoặc những khu du lịch trong tương lai như khu đô thị Nam TP Tuy Hòa… Đồng thời, phát triển các nhà hàng ăn uống, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, đặc biệt chú ý nâng cấp chất lượng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch quốc tế. Phát triển hệ thống các công trình vui chơi giải trí nhằm đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch, tạo ra sức hấp dẫn của du lịch. Tập trung đầu tư để hình thành các khu vui chơi giải trí ở TP Tuy Hòa, cải tạo nâng cấp công viên, vườn hoa hiện có; đẩy nhanh tiến độ thi công các khu du lịch ở TP Tuy Hòa, các huyện Tuy An, Sông Cầu, khu vực miền núi. Tôn tạo, nâng cấp, khai thác có hiệu quả các điểm di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng; tổ chức các lễ hội văn hóa dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống văn hóa để phát triển du lịch.

Đa dạng hóa phương thức xúc tiến du lịch

Để thu hút các dự án đầu tư du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, cần thiết phải xây dựng cho được nội dung các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của tỉnh trong thời gian đến. Chương trình hỗ trợ xúc tiến phát triển các ngành dịch vụ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng, phát triển một số ngành, lĩnh vực; chương trình hỗ trợ nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Tổ chức các hoạt động kêu gọi đầu tư tập trung theo ngành, nhất là đối với ngành dịch vụ du lịch. Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế: Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế nhằm giới thiệu các chính sách, pháp luật; quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư mới của Phú Yên. Qua đó đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhà đầu tư, đánh giá tình hình đầu tư được chính xác, đề ra các biện pháp, giải pháp kịp thời làm lành mạnh môi trường đầu tư. Công tác truyền thông, thông tin, quảng bá cần xây dựng cổng thông tin đầu tư thương mại, du lịch bằng hai thứ tiếng Anh – Việt, qua đó cung cấp thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, cơ hội đầu tư tại Phú Yên cho các nhà đầu tư; đồng thời tạo mối quan hệ, liên kết thông tin chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch là việc làm cấp bách trong thời gian tới; quy hoạch lại các khu du lịch phù hợp hơn, tránh tình trạng phát triển các khu du lịch tràn lan, thiếu quy hoạch. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại các cơ quan có liên quan đến quá trình cấp phép đầu tư, triển khai dự án nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tỉnh cam kết, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt đến các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề nên được tăng cường. Tập trung đào tạo những ngành nghề phục vụ cho các dự án lớn tại địa phương như lọc, hóa dầu, du lịch, khách sạn, nhà hàng… Tiếp tục củng cố, tăng cường năng lực của bộ máy làm công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư. Nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình vận động đầu tư cụ thể trong, ngoài nước, tập trung vào các dự án, đối tác đầu tư trọng điểm cần thu hút đầu tư, trong đó chú trọng đầu tư nước ngoài. Tập trung triển khai thực hiện các dự án du lịch lớn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở ban ngành hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện các công tác sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư như hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư… để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp phép đầu tư.

 

(Lược trích tham luận tại hội thảo Nâng cao chất lượng phục vụ du lịch Phú Yên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên tổ chức).

Phạm Thị Mỵ - PGĐ Sở KH-ĐT Phú Yên

Theo báo Phú Yên