Ninh Bình có 36 dự án kinh doanh du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.703

Đến nay, UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận 36 dự án kinh doanh dịch vụ với tổng số vốn là 6.576 tỷ đồng. Riêng năm 2008, đã có 8 dự án lớn được chấp thuận với tổng số vốn đầu tư là 4.055 tỷ đồng.

Hiện nay, các dự án đang được triển khai thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ đã phê duyệt. Nhiều hạng mục công trình của các dự án đã đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ khách du lịch hiệu quả.

Năm 2009, các doanh nghiệp phấn đấu đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các dự án du lịch với số vốn 1.097,956 tỷ đồng.

 

Theo báo Ninh Bình