Hòa Bình: Cấp phép cho 25 dự án đầu tư du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.555

Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 25 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch được cấp phép. Trong đó có 24 dự án từ nguồn vốn trong nước và 1 dự án vốn nước ngoài là Dự án sân gôn Phượng Hoàng 100% vốn Hàn Quốc. Tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 9.894 tỷ đồng và 38 triệu USD. Tổng diện tích đất thuộc các dự án du lịch là 2.137,8 ha.

Hiện nay, 6 dự án thuộc 3 xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình của Lương Sơn đã chuyển về Hà Nội với diện tích 382,8ha, tổng số vốn đăng ký 1.426 tỷ đồng.

 

Nguồn: : báo Hòa Bình