BR-VT: Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thu hút 20 dự án du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 4.216

Tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu cho biết, tính đến tháng 5/2009 đã có 20 dự án du lịch đầu tư vào hoặc liên quan đến khu bảo tồn này theo loại hình du lịch sinh thái. Tổng diện tích đầu tư của các dự án này khoảng 1.500ha. Trong số này có 9 dự án du lịch đã làm xong thủ tục đất đai, quy hoạch 1/500 và một số dự án đã đi vào hoạt động như khu du lịch Sài Gòn-Bình Châu-Hồ Cốc, Viễn Đông, Vên Vên, Hương Phong… Hiện còn 11 dự án đang làm thủ tục đất đai.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu có diện tích khoảng 11.359 ha với 732 loài thực vật, trong đó có 17 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam; 49 loài động vật lớp thú, 107 loài chim, 52 loài bò sát lưỡng cư… Trung bình mỗi năm khu bảo tồn này đón khoảng 2.000 lượt khách tham quan có hướng dẫn và khoảng 5.000 lượt khách là học sinh, sinh viên đến tìm hiểu về khu bảo tồn.

 

Nguồn: : báo BR-VT