Điểm du lịch quốc gia là gì? Điều kiện để được công nhận điểm du lịch quốc gia?

Cập nhật:
Lượt xem: 36.250

Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch.

 

Điều kiện để công nhận điểm du lịch quốc gia:

1. Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn.

2. Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu một trăm nghìn lượt khách du lịch một năm.

3. Có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có các dịch vụ: bãi đỗ xe, có khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch.

4. Đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

 

Điểm du lịch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận

 

(Điều 4 – luật du lịch;    Điều 7 – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP)