Cần những điều kiện gì để được công nhận khu du lịch địa phương?

Cập nhật:
Lượt xem: 10.286

Khu du lịch địa phương là nơi:

1. Có tài nguyên du lịch hấp dẫn.

2. Có diện tích tối thiểu là hai trăm héc ta.

3. Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu một trăm nghìn lượt khách du lịch một năm.

4. Có quy hoạch phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu của các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch.

6. Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

 

Khu du lịch địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận

 

(Điều 8 – nghị định số 92/2007/NĐ-CP)