Cần những điều kiện gì để được công nhận điểm du lịch địa phương?

Cập nhật:
Lượt xem: 18.339

Điểm du lịch địa phương là nơi:

 

1. Có tài nguyên du lịch hấp dẫn.

2. Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu mười nghìn lượt khách du lịch một năm.

3. Có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có các dịch vụ: bãi đỗ xe, có khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch.

4. Đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

 

Điểm du lịch địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận

 

(Điều 9 – nghị định số 92/2007/NĐ-CP)