Chương trình du lịch là gì?

Cập nhật:
Lượt xem: 52.447

Chương trình du lịch là lịch trình, các dịch vụ và giá bán chương trình được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi.

 

(Điều 4 – luật du lịch)