Hướng dẫn thủ tục đưa khách đi du lịch nước ngoài

Cập nhật:
Lượt xem: 2.974

Ngày 4/8/2009, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Hướng dẫn số 498/TCDL-LH về thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế đưa khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây là nội dung nằm trong chương trình đẩy mạnh thực hiện chủ trương kích cầu kinh tế của Chính phủ, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch phát triển.

Trước đó, ngày  6/7/2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến đồng ý về nguyên tắc tại văn bản số 4581/VPCP-KTTH. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Theo Hướng dẫn, thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 10/8/2009 đến hết ngày 31/12/2010. Định kỳ 06 tháng, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức họp với các Bộ, ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế sơ kết, đánh giá hoạt động đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đồng thời, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động này, phát hiện và xử lý các doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp tổ chức đưa khách đi du lịch nước ngoài thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất theo quy định về Tổng cục Du lịch.

 

Xem toàn văn Hướng dẫn

 

Nguồn: : Trung tâm TTDL