Tổng cục Du lịch - Chấn chỉnh hoạt động đưa khách Việt Nam ra nước ngoài du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.378

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh lữ hành đưa khách Việt Nam ra nước ngoài du lịch (khách outbound) ngày càng gia tăng, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước, không đảm bảo chất lượng dịch vụ để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và quyền lợi của khách du lịch Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận, báo chí, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Để chấn chỉnh hoạt động này, ngày 11/03/2010 Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn đã ký văn bản số 158/TCDL-LH đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch outbound của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn; xử lý nghiêm khắc các tổ chức và cá nhân kinh doanh trái phép.

Xem toàn bộ văn bản

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: : TITC