Chấn chỉnh việc cung cấp thông tin về xuất nhập cảnh của một số doanh nghiệp

Cập nhật:
Lượt xem: 2.358

Ngày 29/03/2010 Tổng cục Du lịch đã gửi công văn số 218/TCDL-LH đến các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trên toàn quốc đề nghị chấn chỉnh thông tin của một số doanh nghiệp về chính sách nhập cảnh vào Việt Nam.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ủng hộ cho sự nghiệp phát triển du lịch, sẵn sàng đón chào bạn bè, du khách quốc tế từ tất cả các quốc gia trên thế giới đến với Việt Nam, điều đó được thể hiện rất rõ trong Hiến pháp và Pháp luật của Việt Nam. Nhưng hiện nay, có một số doanh nghiệp do năng lực hạn chế hoặc không nắm rõ Luật pháp trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nên đã đưa tin sai lệch về việc Việt Nam không cho phép công dân của một số nước nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch.

Những thông tin trên là hoàn toàn sai lệch với chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Việt Nam.

Tổng cục đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố kiểm tra và xử lý đối với một số doanh nghiệp vi phạm thông tin trên, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xuất nhập cảnh.

Xem chi tiết văn bản

Vụ Lữ hành – TCDL

 

Nguồn: : TITC