Thanh tra, kiểm tra các dự án bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.490

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý nhà nước và thực hiện đối với các dự án bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng tại địa phương.

Theo đó, các dự án bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép qua từng thời kỳ, bao gồm: các dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí (kể cả casino). Các dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng (gồm biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn). Các dự án kết hợp du lịch và nghỉ dưỡng. Các dự án sân Golf và dự án du lịch, nghỉ dưỡng có sân golf.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ trước ngày 30/11/2010. Trên cơ sở Báo cáo của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, đánh giá và lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại các địa phương.

 

Nguồn: : Bộ Kế hoạch và Đầu tư