Thông báo kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2010

Cập nhật:
Lượt xem: 3.390

Ngày 14/10/2010, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch đã ra thông báo kết quả thi tuyển kèm theo danh sách các thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2010.

 

Kết quả thi tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: : Vụ Tổ chức cán bộ - TCDL