Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và trình độ ngoại ngữ cho hướng dẫn viên

Cập nhật:
Lượt xem: 2.720

Tại công văn số 165/TCDL-LH và công văn số 166/TCDL-LH ra ngày 2/3/2011, Tổng cục Du lịch đã có ý kiến đồng ý về kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2011 của Viện ĐH Mở Hà Nội và kế hoạch kiểm tra cấp chứng chỉ trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2011 của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

 Công văn số 165/TCDL-LH

Công văn số 166/TCDL-LH

 

TITC

Nguồn: : Vụ Lữ hành - TCDL