Tạm dừng xét duyệt nhân sự XNC đối với khách DL của các doanh nghiệp chưa đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới

Cập nhật:
Lượt xem: 2.230

Triển khai Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch, Tổng cục Du lịch đã thực hiện đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp được cấp giấy phép theo qui định tại Nghị định 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 và Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001. Tuy nhiên, đến nay còn một số doanh nghiệp chưa đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và theo qui định hiện hành, giấy phép kinh doanh trên không còn giá trị.

Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã gửi văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh tạm dừng xét duyệt nhân sự xuất nhập cảnh đối với khách du lịch của những doanh nghiệp chưa đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cho đến khi các doanh nghiệp này làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới.

Công văn gửi Cục quản lý XNC

Danh sách các công ty chưa đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới

 

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: : Vụ Lữ hành (TCDL)