Tiếp tục mở các khóa đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ hướng dẫn DL

Cập nhật:
Lượt xem: 2.641

Ngày 24/5/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 480/TCDL-LH và 481/TCDL-LH đồng ý với đề nghị của Trường Cao đằng nghề Du lịch Vũng Tàu và Trường Cao đẳng Thương mại về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Tổng cục Du lịch chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn do các Trường xây dựng, phục vụ các khóa đào tạo. Các trường có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Du lịch kế hoạch đào tạo, danh sách học viên từng khóa, kết quả đào tạo, danh sách học viên đạt yêu cầu, được cấp chứng chỉ... theo quy định.

 

Xem công văn 480/TCDL-LH481/TCDL-LH

 

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Nguồn: : Vụ Lữ hành (TCDL)