Cần 75 tỉ USD đầu tư cho du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.131

Theo tính toán của Tổng cục Du lịch, từ nay đến năm 2030, tổng nhu cầu đầu tư cho du lịch khoảng 75 tỉ USD. Phân kì đầu tư phát triển du lịch chia theo 4 giai đoạn để phù hợp với thực tế phát triển du lịch nói riêng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Trong đó, giai đoạn 2011- 2015 cần 13,5 tỉ USD (tương đương 277.000 tỉ đồng) đầu tư cho du lịch; giai đoạn 2016- 2020 cần 19,6 tỉ USD (402.000 tỉ đồng); giai đoạn 2021- 2025 cần 20,2 tỉ USD (414.000 tỉ đồng); giai đoạn 2026- 2030 cần 21,5 tỉ USD (441.000 tỉ đồng).

Có 3 chương trình lớn sẽ được tập trung đầu tư để phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 là: phát triển các khu du lịch, điểm, loại hình và sản phẩm, cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch; xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu và đào tạo nguồn nhân lực du lịch; bảo tồn, tôn tạo và phát triển tài nguyên môi trường du lịch.

T.HÀ

 

Nguồn: : Báo Văn hóa