Cấp phép tham quan, du lịch VN cho người nước ngoài quá cảnh

Cập nhật:
Lượt xem: 1.842

Thông tư số 44/2011/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công An hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh.

- Thông tư 44/2011/TT-BCA

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư

 

Nguồn: : Vụ Lữ hành (TCDL)