Công bố Thủ tục hành chính về Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.682

Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 3914/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL về Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.

Xem chi tiết văn bản

 

Nguồn: : Tổng cục Du lịch