Thành lập Đoàn kiểm tra công tác lễ hội tại các địa phương

Cập nhật:
Lượt xem: 1.978

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và 02 Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Lê Khánh Hải làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra và làm việc tại các tỉnh: Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Quảng Ninh.

Tại các địa phương, Đoàn sẽ làm việc về nội dung kết quả thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VII) và Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công điện só 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại địa phương.

Cụ thể, Đoàn công tác do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm trưởng đoàn sẽ làm việc tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào ngày 05/01/2012 và làm việc tại tỉnh Ninh Bình vào ngày 06/01/2012.

Đoàn do Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm trưởng đoàn sẽ làm việc tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 11/01/2012 và tỉnh Hải Dương vào ngày 12/01/2012.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm trưởng đoàn sẽ làm việc tại tỉnh Hà Nam và Nam Định (12/01/2012), tại Thái Bình (13/01/2012).

 

Nguồn: : www.bvhttdl.gov.vn
Từ khóa: kiểm tra lễ hội,