Sẽ có gần 4,5 triệu việc làm trong lĩnh vực du lịch vào năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 2.404

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng lữ hành và du lịch thế giới (WTTC) về du lịch của các quốc gia trên thế giới năm 2011, Du lịch Việt Nam có doanh thu du lịch khoảng 205.343 tỉ đồng (chiếm 9,2% GDP), dự kiến đến năm 2021 chiếm 9,3% GDP với 390.728 tỉ đồng.

Ngành Du lịch Việt Nam năm 2011 đã thu hút 402.000 lao động (chiếm 3,4% tổng số lao động), dự kiến sẽ tăng lên 509.000 lao động (3,5%) năm 2021. Tính cả những lao động trực tiếp năm 2011 thu hút 3.751.000 người (8% tổng số lao động) sẽ tăng đến 4.480.000 việc làm (8,1%) vào năm 2021. Vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch đạt khoảng 90.879 tỉ đồng, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư trong năm 2011, tăng 6,0% đạt 162.995 tỉ đồng, chiếm 11,7% tổng mức đầu tư năm 2021.

Dựa trên tầm quan trọng của Du lịch trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp của Du lịch vào GDP, WTTC đánh giá Du lịch Việt Nam đứng thứ 57 về phát triển chung, đứng thứ 83 về đóng góp cho nền kinh tế quốc dân và đứng thứ 17 về tăng trưởng dài hạn (trong 10 năm tới) trên tổng số 181 quốc gia.

Thúy Hà

 

Nguồn: : Báo Văn hóa