TCDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012

Cập nhật:
Lượt xem: 2.342

Sáng ngày 18/1/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2012. Hội nghị có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn, đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo TCDL qua các thời kỳ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Hiệp hội du lịch Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc TCDL.

Thay mặt lãnh đạo TCDL, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp đã trình bày bản Báo cáo Tổng kết công tác của TCDL năm 2011.

Năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và suy thoái. Mặc dù vậy được sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, và doanh nghiệp, phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động hiệu quả các nguồn lực, tận dụng kịp thời và tối đa cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam để thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của của ngành. Cụ thể, trong năm 2011, ngành Du lịch đã đón được hơn 6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 19% so với năm 2010); phục vụ 30 triệu lượt khách du lịch nội địa (tăng 7,14% so với năm 2010); doanh thu du lịch ước đạt 130 ngàn tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2010). Hoạt động du lịch đã trở thành một điểm sáng về kinh tế trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức.

Mục tiêu của ngành Du lịch trong năm 2012 là đón 6,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 6,3% so với năm 2011), phục vụ 32 triệu lượt khách nội địa (tăng 6,7% so với năm 2011), thu nhập du lịch đạt khoảng 150 ngàn tỷ đồng (tăng 20,83% so với năm 2011).

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã biểu dương những thành tựu mà ngành Du lịch đã đạt được trong năm 2011 và những năm vừa qua. Bên cạnh đó Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của ngành Du lịch. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cần phải tăng cường năng lực, nâng cao vị thế, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc phát triển du lịch là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Du lịch phải đề cao tinh thần, trách nhiệm để mỗi người, mỗi đơn vị trong ngành Du lịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh năm 2012 là một năm quan trọng với ngành du lịch Việt Nam, năm khởi đầu triển khai “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được Chính phủ phê duyệt, nhằm hoàn thành tốt mục tiêu của ngành Du lịch trong giai đoạn tới.

 

Nguồn: : Trung tâm Thông tin du lịch