Chỉ thị tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Cập nhật:
Lượt xem: 2.098

Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược một cách đồng bộ, thống nhất và đạt kết quả cao, ngày 6/2/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chỉ thị số 18/CT-BVHTTDL đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.


Xem toàn bộ nội dung văn bản


 

Nguồn: : BVHTTDL