Luật Du lịch cần phải bảo vệ tối đa du khách

Cập nhật:
Lượt xem: 2.615

Tuần qua, tại Đà Nẵng, Ban quản lý dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT) đã tổ chức Hội thảo về Luật Du Lịch và Hội thảo phát triển hệ thông tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) trong gian đoạn dự án ESRT 2011-2015..

Tham gia hội thảo có hơn 100 đại biểu của các Sở VHTTDL, Khoa Du Lịch các trường Đại học, Cao Đẳng, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Tại hội thảo Luật Du lịch, TS. Trịnh Xuân Dũng trình bày những vấn đề đặt ra trong việc nghiên cứu, sửa đổi bố sung Luật Du Lịch trên cơ sở pháp lý và thực tiễn. Luật Du lịch đã được thi hành từ ngày 01-01-2006 nhưng đến nay cần được bổ sung do nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) và Chính phủ cũng đã ký kết các hiệp định và điều ước quốc tế với các quốc gia trên thế giới như APEC, AFTA, BTA, ASEAN...

Bên cạnh đó, khi triển khai Luật Du lịch và các thông tư, nghị định, văn bản pháp quy dưới luật còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi cần bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và tương lai khi nước ta hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.

Giáo sư Carson L.Jenkin, trường ĐH Strathclydo Glasgow, Vương Quốc Anh đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về xây dựng pháp luật về Du Lịch. Giáo sư cho rằng Luật Du lịch cần phải bảo vệ tối đa du khách (người tiêu dùng). Xây dựng luật gắn liền với thực tiễn và những cam kết quốc tế...

Ông Jan Bjanerson, Cố vấn trưởng dự án ESRTđã giới thiệu các hoạt động dự án trong việc hỗ trợ công tác hoàn thiện khung pháp lý về du lịch với Tổng cục Du Lịch VN và nêu lên một số kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng Luật Du Lịch ở một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới.

Ngoài ra, hội thảo đã nhận nhiều ý kiền đóng góp xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện luật Du lịch, kiến nghị cần nhanh chóng bổ sung khung pháp lý một cách hoàn thiện, bền vững để bảo vệ quyền lợi khách du lịch và các doanh nghiệp du lịch...

Về phát triển hệ thống VTOS trong giai đoạn thực hiện dự án ESRT, tại hội thảo, đại diện Hội động cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) đã trình bày những thông tin cập nhật về triển khai hệ thống VTOS và về hội đồng VTCB.

Trong giai đoạn thực hiên dự án ESRT, hệ thống VTOS sẽ được phát triển thêm những tiêu chuẩn mới và đẩy mạnh việc áp dụng VTOS trong đào tạo tại các trường Du lịch cũng như hướng đến các đối tượng khó khăn ở miền núi …

Các trường đào tạo Du lịch, và thẩm định viên VTOS đã nêu lên những khó khăn, bất cập trong việc đào tạo VTOS và đề xuất cần hình thành “Cơ quan thẩm định và cấp chứng chỉ nghề du lịch Quốc gia” cũng như đưa tiêu chuẩn VTOS đến các vùng miền núi, khó khăn. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án, Hội Đồng VTCB nâng cao tầm quan trọng của hệ thống VTOS trong việc triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Du lịch trong các nước thành viên ASEAN (gọi tắt là MRA)...

Diệu Vũ

 

Nguồn: : DLO