Phát hiện thêm 7 hang động mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.300

Đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh vừa phát hiện thêm 7 hang động mới tại Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình.

Một trong 7 hang động vừa được phát hiện (Ảnh do Đoàn thám hiểm cung cấp).

Bảy hang động nằm trên hai tuyến đi bộ khác nhau là tuyến Đại Ải và tuyến Đại Cáo, nơi rất ít người qua lại. Bảy hang động đều có hệ thống nhũ đá và vòm hang tráng lệ, nước suối chảy mạnh, rất khó tiếp cận và xác định chiều dài của hang.

Một số hang đã được đoàn thám hiểm đặt tên như hang Cơn Chay, hang Gió, hang Kỳ, động Hai Cửa…

Đoàn thám hiểm do tiến sĩ Howard Lombert dẫn đầu với sự giúp đỡ của người dẫn địa phương thực hiện thám hiểm trong thời gian 7 ngày tại khu vực rừng đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nguồn: : Báo Tổ quốc