Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch ba tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang

Cập nhật:
Lượt xem: 2.358

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch ba tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang, vừa qua tại tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh đã được tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 3 tỉnh trong cụm.

Thái Nguyên - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang là ba tỉnh có chung dãy núi Tam Đảo với nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Tháng 11/2010, chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh đã chính thức được ký kết với một số nội dung chính như: hợp tác trong xây dựng Đề án phát triển du lịch vùng; hợp tác trong phát triển sản phẩm và xây dựng tour, tuyến du lịch; hợp tác trong xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và phát triển thị trường; hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; hợp tác trong trao đổi kinh nghiệm quản lý về du lịch. Theo đó, ba tỉnh trong cụm đã xây dựng được các tour du lịch kết nối các điểm, khu du lịch tạo thành tour kết nối như: tour Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Khu di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - Khu di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang) - Tam Đảo, Tây Thiên Trúc (Vĩnh Phúc) - Thái Nguyên; tour Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên) - Tam Đảo, Tây Thiên Trúc (Vĩnh Phúc) - Khu di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang) - Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)... Việc hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch được ba tỉnh trong cụm quan tâm chú trọng, qua đó đã tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mở các lớp tập huấn chuyên đề, nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng xúc tiến du lịch Việt Nam... Bên cạnh đó, nhiều chương trình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giữa ba tỉnh thường xuyên được thực hiện, từ đó các tỉnh có dịp để chia sẻ kinh nghiệm trên tinh thần hợp tác để phát triển ở nhiều lĩnh vực như: công tác quản lý Nhà nước; kinh nghiệm tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch; liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch; liên kết giữa các công ty lữ hành để mở tour; kinh doanh phục vụ du khách...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong việc liên kết giữa ba tỉnh trong cụm đối với công tác phát triển du lịch thời gian qua như: công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của ba tỉnh còn thiếu tính hệ thống, khoa học và không thường xuyên; việc kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành trong ba tỉnh chưa tốt; việc huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch chưa được thực hiện, nên chưa có các công trình, sản phẩm mang tính liên vùng...

Hội nghị đã bàn bạc và thống nhất đưa ra nhiều giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch ba tỉnh trong cụm. Theo đó, đề nghị các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch của ba tỉnh cần chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo việc điều chỉnh và bổ sung Đề án Phát triển du lịch dài hạn của mỗi địa phương để mang tính thống nhất liên vùng giữa ba tỉnh; xây dựng thương hiệu của cụm thông qua những sản phẩm du lịch đặc thù của mỗi địa phương; định hướng cho các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành liên kết chặt chẽ trong kinh doanh; tăng cường hợp tác trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả cao trong chương trình liên kết phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh trong cụm... Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí trao quyền đăng cai Trưởng cụm năm 2012 cho tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn: : TTXVN