Danh mục lưu vực sông nội tỉnh

Cập nhật:
Lượt xem: 2.076

 Ngày 23/3/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh. 

 

Xem toàn bộ nội dung Quyết định

 

Nguồn: : BTNMT