Tài khoản vệ tinh du lịch sẽ được triển khai trên diện rộng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.216

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai 19 nhiệm vụ đột phá của ngành. Theo đó, việc áp dụng tài khoản vệ tinh phục vụ cho việc phát triển ngành du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhất trí với 5 vấn đề tồn tại do Văn phòng Bộ tham mưu mà ngành cần quan tâm giải quyết khắc phục. Thứ nhất là hoàn thành dứt điểm 100% các văn bản đề án năm 2012, đặc biệt chú trọng đến chất lượng, tiến độ đề án và tính khả thi của đề án. Thứ hai là tăng cường công tác quản lý trong nghệ thuật biểu diễn qua việc kiểm tra xử lý vi phạm hát nhép, trang phục phản cảm…Thứ ba là tạo sự chuyển biến căn bản về trong nếp sống văn minh lễ hội. Thứ tư là ban hành chế tài xử lý hạn chế tình trạng tiêu cực trong bóng đá. Thứ năm là đôn đốc xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn trong du lịch.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn cho biết: TCDL đã có kế hoạch thực hiện triển khai chương trình xây dựng nhà vệ sinh hợp chuẩn tại 50% số điểm du lịch trong năm 2012, tiến tới năm 2014 xây dựng trên toàn quốc. Hiện tại TCDL đã xây dựng dự thảo quy định tạm thời về nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn, tham khảo hướng dẫn của Ban thư ký ASEAN, bộ tiêu chuẩn nhà vệ sinh do Bộ Xây dựng và Bộ Y tế ban hành. Bộ VHTTDL sẽ có văn bản gửi các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp các cơ quan chức năng và địa phương dành nguồn kinh phí nâng cấp các nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn.

Cũng trong năm 2012, TCDL đã hoàn thiện một bước áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch, tập trung hai nội dung chính là thống kê chi tiêu của khách du lịch quốc tế; số lượng khách nội địa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu được những năm qua, TCDL sẽ bước đầu xây dựng hệ thống khái niệm và biểu mẫu cụ thể. Và trong năm nay TCDL sẽ trực tiếp “làm điểm” với việc phát phiếu điều tra xã hội tại một số địa phương.

Nguồn: : Báo Du lịch/TTTDL