13 cộng đồng dân tộc tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc VN

Cập nhật:
Lượt xem: 2.102

Đại diện cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, 13 cộng đồng dân tộc đến từ các vùng miền khác nhau trên cả nước sẽ tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc riêng của từng dân tộc.

Theo đó, 13 cộng đồng dân tộc thuộc các tỉnh, thành về tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bao gồm: cộng đồng dân tộc H’Mông, Tày (Hà Giang); Dao, Thái (Sơn La); Mường (Hòa Bình); Nùng (Lạng Sơn); Bah nar, Gia rai (Kon Tum); M’nông, Ê Đê (Đăk Lăk); Chăm, Khmer (An Giang); Hoa (TP. Hồ Chí Minh).

Thời gian cộng đồng các dân tộc về tham gia hoạt động từ ngày 15/4/2012 đến 22/4/2012, trong đó 4 cộng đồng M’nông, Ê Đê (Đăk Lăk), Bah nar, Gia rai (Kon Tum) sẽ tham gia hoạt động từ 15/4/2012 đến 5/5/2012.

Trong khuôn khổ thời gian hoạt động luân phiên định kỳ tại Khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, 13 cộng đồng dân tộc sẽ tái hiện không gian sinh hoạt, lao động, đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc mình tại làng, tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, trò chơi dân tộc, tổ chức và tham gia thi đấu 03 môn thể thao dân tộc là Tu lu, bắn nỏ, đẩy gậy, tham gia một số hoạt động tại không gian Chợ vùng cao phía Bắc và tham gia hợp luyện trong chương trình Đêm hội tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, ngoài các hoạt động tái hiện không gian sinh hoạt, lao động sản xuất, tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc mình tại Khu các làng dân tộc, 06 cộng đồng dân tộc phía Bắc: H’Mông, Dao, Mường, Thái, Tày, Nùng sẽ tái hiện không gian chợ truyền thống của dân tộc mình tại Khu chợ phiên thuộc Khu các làng dân tộc I. Ở đó, các cộng đồng dân tộc sẽ tái hiện lại nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, nơi gặp gỡ giao lưu sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa các dân tộc, trưng bày, giới thiệu nét đặc trưng về văn hóa dân tộc, các sản phẩm văn hóa, du lịch, sản vật địa phương, hàng thủ công truyền thống của các dân tộc và biểu diễn, tổ chức các loại hình nghệ thuật đặc sắc, phù hợp mà vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Nguồn: : LVH