Chỉ số cạnh tranh của Du lịch Việt Nam năm 2011 tăng lên 9 bậc so với năm 2009

Cập nhật:
Lượt xem: 2.619

Trong tháng 3/2012, Diễn đàn kinh tế thế giới đã công bố “Báo cáo tính cạnh tranh trong du lịch và lữ hành” (The Travel&Tourism Competitiveness Report 2011, www.weforum.org/ttcr), theo đó xếp hạng cạnh tranh của Du lịch Việt Nam năm 2011 đứng thứ 80 trên 139 nước (năm 2009 đứng thứ 89 trên 139 nước). Cũng theo báo cáo này, Du lịch Việt Nam xếp hạng cạnh tranh thứ 14 trên 26 nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2011.

Bảng 1. Chỉ số cạnh tranh trong du lịch và lữ hành 2011 của châu Á - Thái Bình Dương

Quốc gia

Xếp hạng của khu vực

Xếp hạng của 139 nước

Số điểm

Singapore

1

10

5.23

Hồng Kông SAR

2

12

5.19

Australia (Úc)

3

13

5.15

New Zealand

4

19

5.00

Nhật Bản

5

22

4.94

Hàn Quốc

6

32

4.71

Malaysia

7

35

4.59

Đài Loan, Trung Quốc

8

37

4.56

Trung Quốc

9

39

4.47

Thái Lan

10

41

4.47

Brunei

11

67

4.07

Ấn Độ

12

68

4.07

Indonesia

13

74

3.96

Việt Nam

14

80

3.90

Philippines

18

94

3.69

Campuchia

21

109

3.44

(Nguồn: The Travel&Tourism Competitiveness Report 2011, www.weforum.org/ttcr)

 

Cơ sở để báo cáo trên xếp hạng được căn cứ vào ba nhóm chỉ số với 17 chỉ số cụ thể so sánh trong 139 quốc gia và từ các chỉ số này sẽ đưa ra sự xếp hạng cũng như tính điểm cụ thể.

Đối với Du lịch Việt Nam, có thể tham khảo những chỉ số cụ thể theo bảng sau:

Bảng 2. Chỉ số cạnh tranh của Du lịch Việt Nam, 2011

Các chỉ số

Xếp hạng trong 139 nước

Số điểm

Nhóm 1. Cơ cấu điều chỉnh trong du lịch và lữ hành.

89

4.3

+ Chính sách và các quy định

67

4.4

+ Sự bền vững của môi trường

115

4.1

+ Vấn đề an ninh và an toàn

68

4.8

+ Vấn đề vệ sinh và y tế

89

4.1

+ Những ưu tiên cho du lịch và lữ hành

107

4.0

Nhóm 2. Môi trường kinh doanh và cơ sở hạ tầng trong du lịch và lữ hành

89

3.3

+ Cơ sở hạ tầng của ngành hàng không

85

2.7

+ Cơ sở hạ tầng đường bộ

77

3.3

+ Cơ sở hạ tầng cho du lịch

110

2.1

+ Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

67

3.2

+ Giá cả cạnh tranh trong du lịch và lữ hành

16

5.2

Nhóm 3. Nguồn nhân lực, tài nguyên văn hóa và tự nhiên

46

4.1

+ Nguồn nhân lực

72

4.

    -Giáo dục và đào tạo

83

4.4

    - Khả năng sẵn sàng lao động của nguồn nhân lực

33

5.3

+ Sự hấp dẫn của du lịch và lữ hành

87

4.5

+ Nguồn tài nguyên tự nhiên

51

3.6

+ Nguồn tài nguyên văn hóa

36

3.6

(Nguồn: The Travel&Tourism Competitiveness Report 2011, www.weforum.org/ttcr)

 

Qua các chỉ số đánh giá cụ thể trên, có thể thấy rằng ưu thế cạnh tranh của Du lịch Việt Nam trước hết là chỉ số về giá cả cạnh tranh trong du lịch và lữ hành (xếp thứ 16/139 nước). Tiếp đến là khả năng sẵn sàng lao động của nguồn nhân lực Việt Nam (xếp thứ 33/139 nước) và cuối cùng là nguồn tài nguyên văn hóa (xếp thứ 36/139 nước).

Những chỉ số cạnh tranh trong du lịch và lữ hành của Du lịch Việt Nam cần khắc phục sớm đó là chỉ số về bảo vệ môi trường bền vững (xếp thứ 115/139 nước), sau đó là chỉ số về cơ sở hạ tầng du lịch (xếp thứ 110/139 nước) và cuối cùng đó là chỉ số những ưu tiên cho du lịch và lữ hành (xếp thứ 107/139 nước).           

Tất cả những chỉ số trên là tư liệu tham khảo rất hữu ích cho ngành Du lịch, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư điều chỉnh, hoàn thiện và khắc phục trong khả năng có thể để đưa năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam lên tầm cao mới, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới.

TS. Trịnh Xuân Dũng

 

Nguồn: : VTR